PROJEKTI 12.02.2014

Mūsu biedri, izvirzīto mērķu sasniegšanai, aktīvi piesaista struktūrfondu finanšu līdzekļus:

1.
ES Eiropas Lauksaimniecība fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 2012.gadā realizēts projekts „Pīlēna Tima peldēšanas skola” par kopējo summu LVL 2064,47
Projekta mērķis ir samazināt jauniešu nelaimes gadījumu skaitu uz ūdeņiem. Projekta ietvaros notiek praktiskas un teorētiskas mācības par drošības pasākumu ievērošanu, glābšanas pasākumiem, neatliekamās palīdzības sniegšanu.

2. ES Eiropas Lauksaimniecība fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 2014.gadā realizēts projekts „Kad Latvijas meži un parki šalc” par kopējo summu LVL 5104,98
Projekta mērķis ir piedāvāt jauniešiem apgūt netradicionālas profesijas un iemaņas. Piem. arborisms, industriālais alpīnisms.

3. Eiropas ekonomiskās zonas 2009.-2014.gada finanšu instrumenta „NVO fonds” apakšprogramma „NVO darbības atbalsta programma” sadarbībā ar biedrībām LISA „Variņi” un „Jaunpiebalgas attīstības fonds”. Projekts tiek realizēts laika posmā no 2013.gada jūlija līdz 2015.gada decembrim. Paredzētais finansējums LVL 34879.
Projekts paredzēts biedrību atbalstam un sniedz iespēju mūsu biedriem celt kapacitāti.

4. Valmieras Novada Fonda projektu konkursā "Sev, tev, novadam" piesaistījām 1000 eiro jauniešu nometnei "Kur Skolnieku rotas karogs plīvo". Šī nometne iekļaujās mūsu biedrības jaunatnes projektā "Kur Gauja draisku vilni met". Par Valmieras Novada Fonda piešķirtajiem līdzekļiem esam iegādājušies alpīnisma inventāru un nodrošinājuši nometnes vajadzībām nepieciešamos transporta pakalpojumus. Projekts realizēts 2014.g.

5. ASV, Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkursā "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi" kopā ar Strenču novada vidusskolu iesniedzām  projektu ekskursijai. Finansējuma saņēmējs: Strenču novada vidusskola. Projekta finansētājs: Vītolu fonds. Par iegūtajiem līdzekļiem organizējām vidusskolas jauniešiem divu dienu ekskursiju, kuras laikā apmeklējām Tīreļpurvu, Ložmetējkalnu, Nāvessalu, Kara muzeju, Brāļu kapu ansambli Rīgā. Jauniešiem bija lieliska iespēja izsekot leģendāro Latviešu strēlnieku uzvarām vainagotām cīņu gaitām Pirmā Pasaules kara un Brīvības cīņu laikā. Projekts realizēts 2015.g.

 6. Biedrība "Gadsimtu Griežos" 2018.gadā ir uzsākusi projektu "NO SIMTGADES LĪDZ TŪKSTOŠGADEI". Projekta mērķis ir patriotiskās pašapziņas celšana jaunatnes vidū, darbojoties pie populārzinātniskiem pētījumiem, iegūstot zināšanas par Latvijas izcilajiem sasniegumiem vēstures gaitā un mūsdienās. Jaunieši izvirza hipotēzes par sev interesējošām tēmām, kuras ar kompetentu speciālistu palīdzību, apgāž jeb apstiprina. Tādā veidā gūstot izpratni un zināšanas. Projekts ir atvērts visiem interesentiem.