Biedrība „Gadsimtu griežos” dibināta 2011.gada 16. novembrī kā brīvprātīga nevalstiskā organizācija. Šobrīd biedrībā darbojās 18 biedri no dažādiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm (Norvēģija, Lielbritānija).

Mūsu darbības mērķi
Drošība   →  Tautsaimniecības attīstība  → Labklājība

Prioritārie darbošanās virzieni

  • Neformālās, interešu un mūžizglītības pasākumu veicināšana un atbalsts
  • Atbalsts cilvēkiem krīzes situācijās
  • Inovatīvi risinājumi tautsaimniecības nozaru attīstības veicināšanai
  • Lokālās un pārrobežas sadarbības veidošana, latviešu diasporu atbalstīšana ārvalstīs
  • Latviskās vides saglabāšana un attīstība, latvisko tradīciju izkopšana.

Sadarbība
Biedrība „Gadsimtu griežos” sadarbojas ar citām nevalstiskām organizācijām, komercfirmām, privātpersonām, valsts un pašvaldību struktūrām
.