You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Drošība.
Tautsaimniecības attīstība.
Labklājība.

Biedrība „Gadsimtu griežos” dibināta 2011.gada 16. novembrī kā brīvprātīga nevalstiskā organizācija. Šobrīd biedrībā darbojās 18 biedri no dažādiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm (Norvēģija, Lielbritānija).

Mūsu darbības mērķi
Drošība   →  Tautsaimniecības attīstība  → Labklājība

Prioritārie darbošanās virzieni

  • Neformālās, interešu un mūžizglītības pasākumu veicināšana un atbalsts
  • Atbalsts cilvēkiem krīzes situācijās
  • Inovatīvi risinājumi tautsaimniecības nozaru attīstības veicināšanai
  • Lokālās un pārrobežas sadarbības veidošana, latviešu diasporu atbalstīšana ārvalstīs
  • Latviskās vides saglabāšana un attīstība, latvisko tradīciju izkopšana.

Sadarbība
Biedrība „Gadsimtu griežos” sadarbojas ar citām nevalstiskām organizācijām, komercfirmām, privātpersonām, valsts un pašvaldību struktūrām
.