Biedrību „Gadsimtu griežos” vada valde. Augstākā lēmējinstitūcija ir pilnsapulce. Valdes pienākums ir īstenot statūtos noteiktos mērķus un pildīt pilnsapulces lēmumus.

Valdes priekšsēdētājs – Rolands Zemnieks

(Mob.tel.
+371 22008200; Fakss +371 64223446; 

E-pasts lords101@inbox.lv ;  )

Valdes loceklis - Dace Gaigala  (Mob.tel. +371 29296231; d.gaigala@gmail.com )

 Kontaktpersona - Instruktors Ritvars Leitens 

 (Mob. tel. +371 29256617; Fakss +371 64223446; RITVARSLEITENS@inbox.lv)